ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวัสดิการที่ไม่เล็ก

ประเทศไทยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52,408 แห่งทั่วประเทศ ถือว่ามีจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ด้วยข้อจำกัดทำให้เด็กก่อนวัย 2 ขวบ กว่า 1.6 ล้านคน ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการนี้ ซึ่งรัฐเป็นคนจัดให้ได้

เมื่องานวิจัยชี้ชัดว่าวัย 0-2 ขวบ คือช่วงเวลาทองของการกระตุ้นพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกชน ภาคประชาสังคม จึงลุกขึ้นมาจัดระบบด้วยตัวเอง แม้ไร้การสนับสนุนจากภาครัฐ

The Active ชวนดูตัวอย่างบ้านเด็กอ่อน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ รับเด็กตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป รวมกว่า 800 คนใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน ในราคาที่คนจนจับต้องได้ และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหากรัฐจะลงมือทำ ย่อมสามารถทำได้ กับ ศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม