นวัตกรรมรักษามะเร็งสมอง ครั้งแรกในอาเซียน

ปัจจุบันโรคมะเร็ง คือ 1 ใน 5 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โดยข้อมูลปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เฉลี่ยวันละ 342 คน หรือ 1 แสน 2 หมื่นคนต่อปี

.

ทีมนักวิจัยและทีมแพทย์ของไทยจึงคิดค้นนวัตกรรมรักษามะเร็งสมองวิธีใหม่ ด้วย ‘ระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวพอลิเมอร์’ ครั้งแรกในอาเซียน ด้วยการไม่ใช้คีโมช่วยลดการทำลายอวัยวะที่ไม่จำเป็น และทำให้อายุผู้ป่วยยืนยาวขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา