เปิดไพ่ อ่านหัวใจตัวเอง ผ่าน “ไพ่ฤดูฝน”

เคยถามตัวเองบ้างไหม ? ว่า กำลังรู้สึก และต้องการอะไร ? คำถามง่าย ๆ แต่กลับตอบยาก เพราะสังคมไทยยังไม่มีพื้นที่รับฟังให้แก่ตัวเราและคนรอบข้างมากพอ

.

The Active ชวนทำความรู้จัก ‘ไพ่ฤดูฝน’ ที่ใช้สร้างพื้นที่ปลอดภัยแห่งการรับฟัง คำถามจากไพ่จะช่วยให้ผู้คนหันมาสำรวจใจตัวเองอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ การได้ทบทวนตัวเองจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง และเมื่อฐานที่มั่นในใจแข็งแรง ต่อให้ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นใจในชีวิต ทุกคนจะมีวิธีที่ผ่านไปได้โดยไม่อ่อนไหวหรือเปราะบางเกินไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

Transmedia Journalist

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา