เยียวยาหัวใจ ด้วยสติ (Sati)

SATI APP หนึ่งในบริการภาคประชาชนที่ผลักดันให้สังคมมีพื้นที่ปลอดภัย และการเยียว โดยให้ผู้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเอง ผ่านการทำงานตลอด 2 ปี ด้วยจำนวนอาสาสมัครที่มีอยู่ 399 คน

.

The Active คุยกับ 1 ในอาสาสมัครที่คอยรับฟังเรื่องราวร้อยพันของคนที่เขาไม่รู้จัก ถึงกลุ่มก้อนของปัญหาที่อาจระเบิดเป็นความรุนแรงได้ตลอดเวลาหากไม่ได้รับการเยียวยาหรือการระบายออกมา พร้อมความสุขที่ได้กลับมาจากความคิดที่ว่า “เมื่อหนึ่งคนมีความสุข สังคมก็จะมีความสุขไปด้วย”

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา