วัดปลอดบุหรี่ ตัดต้นตอปัญหาสงฆ์อาพาธ

พระสงฆ์จำนวนถึง 52% เป็นพระป่วยมีโรคประจำตัว และอาจมีพระสงฆ์เพียง 1 ใน 4 จากทั้งประเทศเท่านั้นที่มีสุขภาพดี ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ป่วยมาจากการฉันอาหารจากญาติโยม และการสูบบุหรี่

.

หากพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นบุคคลากรในพระพุทธศาสนาสุขภาพอ่อนแอ อาจทำให้สถาบันศาสนาสั่นคลอนไปด้วย

.

The Active ชวนดูบทบาทหน้าที่ของ “พระคิลานุปัฏฐาก” ในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสงฆ์อาพาธที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา