โรค ไม่รอ งบฯ ป้องกันโรค

แม้มติ ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ฎ.ให้งบส่งเสริมป้องกันโรค ครอบคลุมคนทุกสิทธิแล้ว แต่ยังต้องรอการประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

.

แต่ผลกระทบจากการตีความ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตร จำกัดสิทธิการใช้งบส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะคนที่ใช้สิทธิบัตรทองเท่านั้น ทำให้คนสิทธิประกันสังคม – ข้าราชการ เสียสิทธิการป้องกันโรค เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 5 เดือน นับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566

.

The Active ไปสำรวจหน่วยบริการในชุมชน กทม. เพื่อดูว่าได้รับผลกระทบต่อการให้บริการอย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา