เทคโนโลยี ยกระดับโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชน” เป็นข้อต่อสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย นับเป็นหน่วยบริการที่เชื่อมโยงทั้งชุนชน และส่งต่อเพื่อรักษาเฉพาะทาง

.

แต่ปัจจุบันพบความท้าทายทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น มีโรคอุบัติใหม่อย่างโควิด-19

.

การใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบงานโรงพยาบาลจึงช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรักษา ขณะที่ สธ. ใช้กลไกประเมินคุณภาพ แทนกลไกทางปกครอง เป็นตัวเชื่อมระบบบริการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพ และมีความความปลอดภัย

.

The Active ชวนดูแนวคิดของ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ HA IT ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา