สาธารณสุข ข้ามสัญชาติ

โรงพยาบาลชายแดน ต้องการรักษาคนไร้สถานะและคนต่างด้าวที่ข้ามมาฝั่งไทย โดยไม่สามารถปฏิเสธการรักษาตามหลักมนุษยธรรมได้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ถึงปีละกว่า 20-30 ล้านบาท

.

The Active ลงพื้นที่สำรวจการให้บริการภายในโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก ชายแดนไทย-เมียนมา พบทั้งผู้ป่วยนอกที่วอล์กอินและในหอผู้ป่วยในที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดใด ไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากสิทธิ์สุขภาพกองทุนใดได้ แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่น ก็ยังคงเอาสุขภาพของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง แล้วหาวิธีจัดการเรื่องการเงินภายหลัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา