สถิติพบ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ป่วยมะเร็งปอดเสียชีวิตสูงสุดในไทย

ในบางประเทศ อย่างสหรัฐอเมริกา กลุ่มเสี่ยงด้านมลพิษจะได้รับการตรวจโรคคล้าย ๆ กับคนสูบบุหรี่จัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งปอดได้

.

แต่สำหรับไทยยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้ที่ให้ความสำคัญกับคนที่ “เสี่ยงจากมลพิษ” ขณะที่จากกรมการแพทย์ พบว่า คนไทยเสียชีวิตไปกับมะเร็งปอด 40 คน/วัน

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active