วิเคราะห์ทรัพยากรสาธารณสุข เพียงพอรับมือโรคซึมเศร้า

แม้จะดูมีความตื่นตัวรับมือกับ โรคซึมเศร้าที่เหมือนจะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งในระบบสาธารณสุข หลังแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

.

คุยกับคุณวชิรวิทย์ ที่ติดตามประเด็นนี้ ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่า ถ้าสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขไทย พอจะรับมือกับคลื่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จะมีเพิ่มขึ้นได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active