เปิดผลสำรวจ “ราคา” ที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องจ่าย

วันนี้สังคมมีความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า แต่ที่อยากชวนดูเพิ่มเติมก็คือ ความยากลำบากของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ต้องเผชิญระหว่างกระบวนการรักษา

.

ซึ่ง Rocket Media Lab ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับราคาที่ต้องจ่ายและสิ่งที่อยากได้ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active