เสียงสะท้อนผู้ป่วยซึมเศร้าต่อระบบสาธารณสุข

แม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตพยายามที่จะให้ความมั่นใจว่า ถ้าผู้ที่เข้ารับการคัดกรองผ่านระบบออนไลน์

.

เมื่อทราบหรือเข้าข่ายว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงอาจไม่เป็นแบบนั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active