อยู่กรุงเทพฯ รักษาได้ ไม่ต้องใช้เส้น

ต้องมีเส้นเท่านั้นเหรอถึงจะเข้าถึงการรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ?

.

นี่คือโจทย์สำคัญของทีม “กรุงเทพฯ เกาเหลาเป็ด เวชการ” กับเป้าหมายที่จะทำให้คนที่อยู่กรุงเทพฯ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องใช้เส้น ในเวทีประลองไอเดีย Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

.

ด้วยการใช้เทคโนโลยีใกล้มือ เป็นเครื่องมือเข้าถึงระบบการรักษาใช้ AI คัดกรองผู้ป่วยได้ทันที และบูรณาการทำงานร่วมของสถานพยาบาล สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกัน ให้การส่งต่อผู้ป่วยไม่มีช่องโหว่อีกต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา