เชื่อมข้อมูลสุขภาพผ่าน “หมอพร้อม” ก่อนถ่ายโอนรพ.สต.

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ น่าจะมีความพร้อมในการรับถ่ายโอน รพ.สต. แต่ อบจ.บุรีรัมย์ ยังไม่แสดงเจตจำนงที่จะขอรับการถ่ายโอน

.

การเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ ทาง รพ.สต.บุรีรัมย์ อยากให้วางระบบให้เรียบร้อยก่อน โดยใช้แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บันทึกประวัติการฉีดวัคซีน มาเป็นสมุดบันทึกประวัติการรักษา เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ

ชมคลิปเต็มรายการ ถ่ายโอน รพ.สต. ระบบสุขภาพในมือ “ท้องถิ่น” (19 ต.ค. 65)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active