ถ่ายโอน รพ.สต.

การถ่ายโอน รพ.สต.ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นหลักการสำคัญที่อยู่มานานกว่า 20 ปี

.

ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ซึ่งกำหนดให้มีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปอยู่ในสังกัดท้องถิ่น ตอนนั้นให้โอนไปขึ้นอยู่กับ อบต. ที่มีความพร้อม แต่ 23 ปีเต็ม จนถึงปัจจุบันการถ่ายโอน รพ.สต.ไปยังท้องถิ่น เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง

.

ล่าสุดจึงเปลี่ยนจาก อบต.เป็น อบจ. เพราะเชื่อว่าน่าจะมีความพร้อมเรื่องงบประมาณมากกว่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active