ระบบสุขภาพ ในมือ ‘ท้องถิ่น’

การถ่ายโอน รพ.สต. ในเฟสแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา มีทั้งหมด 3,264 แห่ง จาก 9,750 แห่งทั่วประเทศ

.

รวมบุคลากรที่เป็นข้าราชการ 11,911 คน รวมทั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างอีก 9,868 คน เชื่อว่า หลายฝ่ายกำลังเฝ้ามองว่า จะส่งผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพดีขึ้นอย่างไรบ้าง

.

แต่อีกปัญหาที่ถูกพูดถึงและยังไม่ได้ข้อสรุปก็คือ การเบิกจ่ายค่าเหมาจ่ายรายหัว ที่โรงพยาบาล แม่ข่าย สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ต้องจ่าย ให้ รพ.สต. ซึ่ง 3 พันกว่าแห่งตอนนี้อยู่ใน สังกัด อบจ. ติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. ว่าทำไมจึงเกิดปัญหานี้ได้ และจะส่งผลอะไรกับประชาชนที่ต้องรับบริการสุขภาพหรือไม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active