ปัญหาและความคาดหวังถ่ายโอน รพ.สต.

การถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิด่านหน้า ที่เดิมอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

.

วันนี้บางส่วนได้เริ่มโอนย้ายไปอยู่กับหน่วยงานท้องถิ่น อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. แล้ว ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้น

.

แต่จะทำได้ตามความคาดหวังนั้นหรือไม่ ไปดู รพ.สต บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ที่ ที่เพิ่งถ่ายโอนไปอยู่กับ อบจ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่างคาดหวังว่าจะมีหมอใกล้บ้าน

.

ขณะที่การถ่ายโอนยังพบปัญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบกับการให้บริการประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active