หมออาสา doctor for people all

“อยู่กับหมอก่อนจะป่วย ดีกว่าป่วยแล้วค่อยไปหาหมอ”

.

ความตั้งใจของทีมหมออาสา ที่ร่วมกันเสนอไอเดียพัฒนาแอปพลิเคชัน Dr. ASA พื้นที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข สังคมใส่ใจสุขภาพ เป็น ‘Health care ecosystem’ เพื่อลดปริมาณผู้ป่วย งบประมานสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน . The Active คุยกับ ดารริน พรสุภัทร ทีมหมออาสา กับโปรเจคส์ doctor for people all บนเวที Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา