เช็กสัญญาณ “ซึมเศร้า” ก่อนจะสายเกินไป

The Active พูดคุยกับ พญ.ปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์และคลินิก Joy of Minds เช็กสัญญาณ “ซึมเศร้า” ก่อนสาย

.

หลังพบ ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต สำรวจ ปี 2560-2564 พบนักเรียน และคนทำงาน อายุ 15-34 ปี ฆ่าตัวตายสำเร็จ 4 เท่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา