ความลำบากในการเข้าถึงระบบสุขภาพ ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน

แต่เราคงต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าโรงพยาบาล ในพื้นที่ กทม. ที่จะรองรับการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองยังมีไม่เพียงพอ เพราะ หน่วยบริการที่จะรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง ส่วนมากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลของรัฐ ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนยังมีน้อยที่จะรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง ดังนั้นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่มีอยู่จำนวน 69 แห่งและยังมีศูนย์สาขาแยกออกไปอีก จึงเป็นด่านหน้าที่สำคัญในการรองรับประชาชนไม่ให้ตกหล่นเมื่อเจ็บป่วยให้เข้าถึงการรักษา และเมื่อคัดกรองแล้ว พบความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถส่งต่อโรงพยาบาลได้ ทีมข่าวไทยพีบีเอส ก็พบข้อมูลว่า ยังมีจุดอ่อนไหวในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active