Hackใจ เพราะสุขภาพใจ เป็นเรื่องของทุกคน I ตรงประเด็น 1 มี.ค. 67

วัยทำงาน ก็อาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในงาน เงินเดือน สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ คนสูงวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยว คน Gen Z ที่รู้สึกได้ว่า ชีวิตช่างไร้เป้าหมาย ค้นหาคุณค่า และตัวเองไม่เจอ ทั้งหมดนี้ไม่ได้ฉุดรั้งแค่ตัวเรา แต่ภาพรวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม ก็จะแย่ด้วย หากสุขภาวะใจ ของ คนไทยไม่ดี

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active