ให้ชุมชนนำทาง คำขวัญเอดส์โลกปี66 I ตรงประเด็น 1 ธ.ค. 66

1 ธ.ค. ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดการตีตราผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ซึ่งทั่วโลกตั้งเป้าขจัดปัญหาเอดส์ให้หมดไปในปี 2573 หรืออีกเพียง 7 ปีเท่านั้น . สำหรับในประเทศไทย ที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจาก UN เอดส์ ว่าเป็นต้นแบบของการให้บริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ตั้งแต่การตรวจ ให้ยาป้องกัน เจอแล้วรักษา ทั้งหมดนี้อยู่ในสิทธิ สปสช. โดยมีภาคประชาชน เป็นหน่วยบริการที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี เป็นที่มาของการชูคําขวัญในปีนี้ “ถึงเวลาให้ชุมชนนำทางมุ่งสู่การยุติเอดส์

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active