สำรวจความพร้อมระบบสาธารณสุขรองรับบำบัดผู้เสพยาเสพติด I ตรงประเด็น 24 พ.ย. 66

การเป็นผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกับเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดก็ยอมรับเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเสพซ้ำได้ กระบวนการในการบำบัดจึงมีทั้งในส่วนของการบำบัดในเรื่องของอาการทางจิตและการฟื้นฟูซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อให้กลับเข้าไปใช้ชีวิตในชุมชนแล้ว ลดความเสี่ยงในการกลับมาเสพซ้ำ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active