แคนนาบิสช็อป ต้นทาง ใช้กัญชาสันทนาการ ?

ร้านกัญชา หรือ แคนนาบิสช็อป ซึ่งขายช่อดอกกัญชา น่าจะเป็นธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด จากความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนในสถานะของกัญชาเวลานี้ ที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่ารัฐบาลชุดใหม่ จะดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด หรือจะควบคุมกัญชาต่อไปอย่างไร ขณะเดียวกัน “ร้านขายช่อดอกกัญชา” ก็เป็นจำเลยสำคัญที่สังคมมองว่าเป็นต้นทางของการเข้าถึงกัญชาเชิงสันทนาการได้ง่ายที่สุด ตรงประเด็นเปิดใจคุย เจ้าของร้านกัญชาท่านหนึ่ง ว่าจะปรับตัวกับอนาคตข้างหน้าอย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active