“ผู้ป่วยจิตเวช” ในชุมชน กทม. ยังเข้าไม่ถึงการรักษา

แนวโน้มผู้ป่วยจิตเวชที่เพิ่มขึ้น กำลังสวนทางกับระบบ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ยังไม่เพียงพอกับการรับมือและทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงโอกาสการรักษา โดยเฉพาะในสังคมเมือง อย่างใน กทม. หลายชุมชนต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชกันตามลำพัง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนน่ากังวลแค่ไหน และอะไรพอเป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้บ้าง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active