ความพยายามทลายข้อจำกัดผู้ป่วย “มะเร็ง”

นอกจากความทุกข์ของแพทย์ที่ต้องจากภาระงาน ที่มากแล้ว ทุกข์ของผู้ป่วยก็มากไม่แพ้กัน เป็นความทุกข์ทรมาณจากโรคที่รักษาได้ยากอย่างโรคมะเร็ง ขณะที่จำนวนบุคลากรแพทย์ที่จะมาดูแล ต้องบอกว่ามีไม่สัมพันธ์กันกับแนวโน้มของจำนวนของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เพิ่มขึ้น

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active