รู้หรือไม่ ‘วัด’ คือ 1 ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่

31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้เราตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

ปีนี้ไทย เน้นรณรงค์ไปที่เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย” หลังมีการเผยแพร่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน

แต่ในความจริงคือทั้งสองอย่างมีสารนิโคตินเหมือนกัน และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรังในหลายระบบของร่างกาย​

ซึ่งเวลานี้ มีคนไทยสูบบุหรี่ทั้งสองชนิดอยู่ที่ราว ๆ 10 ล้านคน หรือ คิดเป็น 17% ของจำนวนประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active