สำรวจระบบสาธารณสุขรองรับ “สงฆ์อาพาธ”

ในช่วงสองไตรมาสแรกของปีนี้ มีพระสงฆ์ วอล์คอินเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 12,000 ครั้ง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วทั้งปี อาจจะมาจากปีก่อน ๆ ที่มีปัญหา โควิด-19 ทำให้การเดินทางมาถูกระงับเอาไว้ก่อน ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งรักษาในลักษณะของผู้ป่วยนอกรับยากลับไปฉันต่อที่วัด

แต่หากอาการหนักขึ้นก็อาจจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรคเบาหวาน แต่ว่าปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ เมื่อสูงวัยขึ้น ก็ยังเจ็บป่วยเป็นโรคอื่น ๆ ด้วย

คุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย ไปสำรวจที่โรงพยาบาลสงฆ์ และดูแนวโน้มระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหานี้ จะเป็นอย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active