บทบาท “พระคิลานุปัฏฐาก” ดูแลสงฆ์อาพาธ

ความน่ากังวลของสงฆ์อาพาธ ก็คือการดูแลที่จะต่างไปจากคนทั่วไป เพราะการดูแลต้องสอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย

แม้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง ซึ่งจะว่าไปแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาป่วยติดเตียง การดูแลก็อาจจะยากกว่าผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ อาพาธติดเตียงการดูแลจะยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก

แม้ปัจจุบันจะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็น พระคิลานุปัฏฐาก คือ ทำหน้าที่คล้ายๆ กับ อสม. คอยดูแลในเรื่องของการแพทย์และพยาบาลในวัด

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active