ธุรกิจจ้างงานผู้สูงอายุ เติมเต็มสังคมสูงวัย

จะเห็นได้จากความกังวลของคน Gen z ทั้งเรื่องการเป็นโสดโดดเดี่ยว ปัญหาสุขภาพ และการมีงานทำ คือสิ่งที่คนกลุ่มนี้กังวล ซึ่งอาจจะไม่ต้องรออีก 30-40 ปี ให้พวกเขาเข้าสู่สังคมสูงวัย เวลานี้เราก็เริ่มเห็นปัญหากันแล้วโดยเฉพาะการมีงานทำของคนวัยเกษียนกว่า 2 แสน 8 หมื่นคน ที่มีศักยภาพ ยังหาโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ได้ ซึ่งในความรู้สึกของผู้สูงอายุบางคนการมีงานทำอาจจะสำคัญมากหรือพอ ๆ กับเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนจากรัฐ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active