จุดยืนพรรคการเมือง กับการรวมกองทุนสุขภาพ

กรณีรับยาฟรีที่ร้านยา ทำได้เฉพาะคนป่วยบัตรทองเท่านั้น นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ที่อาจจะพอทำให้เราเห็นถึงความแตกต่างของ “สิทธิประโยชน์” ในแต่ละกองทุนที่ไม่เท่ากัน จนนำมาสู่ข้อเรียกร้องของภาคประชาชน ให้รวม 3 กองทุนสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แต่พรรคการเมืองแต่ละพรรค มองปัญหานี้ และจะตอบรับอย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active