“ดรามากินไข่ต้ม” ภาวะจำยอมโภชนาการเด็กไทย

หนังสือเรียน-ภาษาพาที ยังอยู่ในกระแสที่ถูกพูดถึงสื่อการสอน ที่ไม่ได้สอนแค่หลักภาษาไวยกรณ์ แต่มักสอดแทรกค่านิยม ความเชื่อของรัฐลงไปด้วย แต่รอบนี้ไม่ถูกวิจารณ์แค่เรื่องการใช้ภาษา การกล่อมเกลาเยาวชน แต่ถูกตั้งคำถามเนื้อหาที่สอนให้เด็กตกอยู่ในภาวะจำยอมอยู่ในโภชนาการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active