ข้อเสนอ “รวม 3 กองทุน” ลดความเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพ

หลังผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นพบกระจายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัว หลังร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active