เทียบสิทธิการรักษาบัตรทอง – ประกันสังคม

เพื่อให้เห็นความต่างของ 2 สิทธิ์สุขภาพ คือบัตรทอง กับประกันสังคม มากขึ้น ชวนคุยกับคุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย ที่ติดตามประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยฉายภาพให้เห็นความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพได้ไหมว่าเป็นอย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active