สถานการณ์ผู้สูงอายุ หลากหลายกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง

สัดส่วนประชากรสูงวัย ถ้านับกันตั้งแต่อายุ 58 ปี ขึ้นไป เวลานี้ ก็มากกว่า 14 ล้านคน จึงไม่แปลกที่ใกล้เลือกตั้งแบบนี้ เราจะเห็นบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ ทยอยปักธงนโยบายหาเสียงกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บางพรรคพุ่งไปถึง 5,000 บาท บางพรรคก็ประกาศจะสร้างบำนาญ 3,000 บาทให้เกิดขึ้นให้ได้หลังเลือกตั้ง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active