ส่องนโยบายพรรคการเมืองเพื่อผู้สูงอายุ

ล่าสุดบริการจอยไรด์ ก็ได้ถูกชวนเข้าไปทำงานกับกรมกิจการผู้สูงอายุ แต่ก็ถือว่า ยังเป็นส่วนน้อยของธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE. เพราะหลายคน ไปต่อไม่ไหว ต้องล้มหายตายจาก เพราะแบกรับต้นทุน และผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่ไหว ถ้าเราดูจาก ผู้ที่ขอจดทะเบียนในลักษณะ SE. ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ที่จด จะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การลดหย่อนภาษี ลดเงื่อนไขการจัดซื้อจัดบริการกับภาครัฐ เปิดระดมทุนได้อย่างเสรี กองทุนสนับสนุนทุนตั้งตัวในแบบให้เปล่า จนถึงดอกเบี้ยต่ำ แต่ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งระเบียบการใช้เงิน ซึ่งก็คงต้องรอรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเข้ามารับช่วงต่อ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active