“ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น” โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย

การที่ผู้สูงอายุสักคนจะเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข บางคนเดินทางไปเองไม่ได้ บางคนต้องอาศัยลูกหลานพาไป ไม่นับรวมบริการทางสังคมอื่น ๆ ที่ คนสูงอายุอาจมีข้อจำกัดเข้าไม่ถึง นี่เป็นประเด็นที่ภาครัฐอาจจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นหลังจากนี้ ขณะที่ล่าสุดภาคเอกชน มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการช่วยประคับประคองสังคมสูงวัย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active