ผู้ป่วยมะเร็ง สิทธิบัตรทอง

มีอีกหนึ่งตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ซึ่งเป็นสิทธิ์สุขภาพที่ใช้กันเยอะที่สุด แต่ต้องรักษากับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วม ซึ่งพบว่ามีจำนวนน้อยแห่ง ผู้ป่วยรายนี้พอใจในการรักษา ตามสิทธิ์บัตรทอง แต่กังวลว่าจะต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลหลังสิ้นสุดกระบวนการรักษาหรือไม่ ขณะที่ยารักษาแบบมุ่งเป้า ยังไม่สามารถเบิกได้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active