บทบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

บทบาทของ ผอ.รพ.ชุมชน ที่ผูกผันกับระบบสุขภาพ และ คนในชุมชน “การย้าย” หมอสุภ้ทร ด้วยเหตุผลทำงานมาเกิน 4 ปี ซึ่งหลักการอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชัน หรือ การสั่งสมบารมีได้ แต่อีกด้านหนึ่ง นี่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนการทำงานของ ผอ.รพ.ชุมชน ในอีกหลาย รพ.หรือไม่ เพราะ รพ.จะนะ ไม่ใช่ รพ.ชุมชนแห่งเดียว ที่มี ผอ.รพ.ที่ทำงานกับ รพ.ชุมชนนานเป็น 10 ปี

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active