การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

แนวคิดเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุก ๆ สี่ปี ยังคงมีข้อถกเถียงอย่างมาก โดยเฉพาะจะทำให้สั่นคลอน บทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนานหรือไม่ เรื่องนี้มีสองมุมมอง แต่ก่อนที่จะไปดูข้อดีข้อเสีย ของแนวคิดที่ว่านี้ อยากจะชวนมาตรวจสอบหลักการบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทั้งปีกของกระทรวงสาธารณสุขที่ใส่หมวกของความเป็นรัฐและ ในปีกของ นักวิชาการอาจารย์แพทย์ ว่ามองบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตรงกันหรือไม่

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active