สาธารณสุขพบเฉพาะ ม.ค.66 มีผู้ป่วยมลพิษอากาศกว่า 5 แสนคน

การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ที่ระบุว่า เฉพาะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมปีนี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศถึง 376,165 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสน 6 หมื่นคนจากสัปดาห์ก่อนหน้า

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active