สรพ.ปรับเกณฑ์ประเมิน รพ.เน้นสร้างระบบปฐมภูมิ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นเรื่องที่กำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในแวดวงสาธารณสุข หลังเกิดวิกฤตการระบาดโควิด-19

ขณะที่ สถาบัน-รับรอง-คุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ. ปรับเกณฑ์ประเมินสถานพยาบาล หรือ HA ใหม่ กำหนดให้ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ต้องสร้างเครือข่ายเส้นเลือดฝอย หรือ การแพทย์ปฐมภูมิ ที่ใช้วิธีการรักษาทางไกล Telemedicine เข้ามาช่วยในระบบการรักษาด้วย โดย สรพ. มีส่วนร่วม กำหนดมาตรฐานสถานพยาบาลใน Sandbox ระบบสุขภาพ กทม.

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active