ความพร้อมศูนย์เด็กเล็กรองรับ 0-2 ขวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นทางเลือกที่สำคัญในเวลานี้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย

แต่ปัจจุบันศูนย์ที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของหน่วยงานรัฐ จะรับเด็กที่มีอายุ 2 ขวบขึ้นไป เพราะยังไม่มีความพร้อมที่จะรับเด็กที่อายุต่ำกว่านี้ได้ แต่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตั้งเป้าว่า จะเตรียมขยายศูนย์ให้รองรับเด็กลุ่มนี้ด้วย เพื่อลดปัญหาข้อจำกัดที่พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก แผนนี้เป็นหลักการที่ดีหากทำได้จริง

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active