แก้พัฒนาการเด็ก ขยายศูนย์ฯ รับเด็ก 0-2 ปี

ปัญหาที่ลูกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ เพราะต้องไปทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรม ต้องทิ้งลูกให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง สถานการณ์นี้เรียกว่า ครอบครัวแหว่งกลาง ซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้ว อย่างน้อยๆ ก็ตั้งแต่ที่เราขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม และเกิดการอพยพแรงงาน ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวยากจนมากกว่า เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ ถ้าแก้ปัญหาความยากจนได้ ก็จะเท่ากับไปเพิ่มหลายโอกาสให้กับบุตรหลานที่เกิดในครอบครัวยากจน หนึ่งในมาตรการสำคัญที่แผน 13 ระบุเอาไว้ คือการทำให้เด็กจากครอบครัวยากจนมีโอกาสเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active