งบฯ โควิด 19 ช่วยล้างสถานะการเงินติดลบ รพ. แนวชายแดน

เรื่องราวของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ไร้สัญชาติ แต่ถือเป็นอีกฟันเฟืองที่สำคัญของระบบสาธารณสุข

และการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิตามแนวชายแดน ก็ไม่สามารถแบ่งแยก หรือเลือกให้บริการเฉพาะคนไทยได้ ขณะที่สถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนก็ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขปฐมภูมิประเทศเพื่อนบ้านให้อ่อนแอลง ซึ่งสุดท้าย ก็อาจจะกระทบต่อการควบคุมโรค โดยอาจไม่สามารถยับยั้งโรคระบาด ไม่ให้ข้ามมายังฝั่งไทยได้

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active