วิเคราะห์ทางเลือก แก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน

ปัญหาโรงพยาบาลชายแดนขาดทุนจากการรักษาคนไร้สถานะและคนต่างด้าวที่ข้ามมาฝั่งไทย

ซึ่งไม่สามารถเบิกสิทธิ์ใดได้ เป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว ที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาด้วยการตั้งกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ เมื่อปี 2553 แต่ผ่านมากว่า 10 ปี พบว่า กองทุนฯ ดังกล่าวยังไม่สามารถดูแลครอบคลุมทุกคน ท่ามสถานการณ์ชายแดนยังทำให้มีกลุ่มคนที่ต้องข้ามแดนไปมา โรงพยาบาลตามแนวชายแดน จะหาทางออกในระยะยาวเรื่องนี้อย่างไร

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active