รพ.ชายแดน กับการรักษาตามหลักมนุษยธรรม

สำรวจดูการให้บริการภายในโรงพยาบาลท่าสองยาง

พบทั้งผู้ป่วยนอกที่วอล์คอินเข้ามาเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนใดใด ซึ่งไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากสิทธิ์สุขภาพกองทุนใดได้ และเมื่อสำรวจเข้าไปยังหอผู้ป่วยในก็พบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่นั่น ก็ยังคงเอาสุขภาพของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง แล้วหาวิธีจัดการเรื่องการเงินภายหลัง

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active