รมว.สธ.รอตีความงบฯ ส่งเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค

ปัจจุบันคนไทย มีสิทธิเข้าถึงบริการสุขภาพแบ่งเป็น 5 ประเภทด้วยกัน

คือ สิทธิข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง​ แต่ปีนี้ มีปัญหาความล่าช้าการโอนงบฯ บัตรทองปี 66 เมื่อมีข้อสังเกตเรื่องการใช้งบฯ ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แต่ล่าสุด บอร์ด สปสช.ก็มีมติเดินหน้าโอนงบฯบัตรทองปี 66 กว่า 2 แสนล้านแล้วยกเว้นในส่วนของงบฯ ส่งเสริมและป้องกันโรค หรือ งบฯ PP เอาไว้ก่อน เพราะต้องรอตีความก่อนว่า จะใช้ครอบคลุมคนไทยทุกคน หรือ เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองเท่านั้น

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active