“ระบบบริการปฐมภูมิ” จุดเริ่มดูแลส่งเสริมสุขภาพคนชายแดน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าสองยาง ย้ำ ก็ชัดเจนว่า

มีความจำเป็นต้องใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก เฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการของหน่วยปฐมภูมิ ที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น คุณวชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย พาลงพื้นที่ติดตามภารกิจ ของทีมสาธารณสุข รพ.สต.กาหม่าผาโด้ ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลท่าสองยาง ระหว่างไปออกหน่วยบริการให้กับชาวบ้านในชุมชนตามแนวชายแดน ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการระหว่างคนไทยที่มีสิทธิ์บัตรทอง และคนไม่มีสถานะที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์อะไรเลย

รับชมคลิปเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active