เอกชนไม่บังคับตรวจ HIV หวังลบมายาคติต่อผู้อยู่ร่วมกับ HIV

ธีมของวันเอดส์โลกในปีนี้คือ “ทำให้เท่าเทียม”

ภาคประสังคมเองก็พยายามผลักดัน เรียกร้องให้สถานประกอบการยกเลิกการตรวจ HIV ในการสมัครงานหรือตรวจสุขภาพประจำปี วันนี้(1 ธ.ค. 65)มีตัวอย่างของเอกชนรายหนึ่งที่ดำเนินนโยบายนี้มากว่า 60 ปี แล้ว

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active